Havuz Temizliği


Havuz Bakım Önerileri: Havuzunuzu Temiz Tutun

YÜZME HAVUZLARININ BAKIMI ĐSLETĐLMESĐ Yüzme havuzları son yıllarda günlük yasamımıza yoğun olarak girdi. Özellikle, yaz aylarında, turizmin yaygın olduğu bölgelerde, yazlık; kıslık sitelerde, villa veya özel konutlarda, okullarda, hastanelerde, kaplıcalarda.
Ülke genelinde yaygın olarak kullanılan yüzme havuzlarında basta çocuklar olmak üzere milyonlarca insanın yararlandığı bilinmektedir. Đnsan sağlığı için önemli bir yeri olmasına rağmen, havuzların tasarımı, yapımı, isletilmesi kontrol edilmemekte ve denetlenmemektedir.
Nisan 2000 tarihinde zorunlu standart olarak kabul edilen ve yayınlanan TS 11899 No.lu ulusal standartlar olmasına rağmen, ne yazık ki bu konuda yatırım yapan bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler, diğer okullar ve diğer resmi özel kurumlar bu standartları ihale sartnamelerine koymamaktadırlar. Bu standartlara uygun olarak denetleme ve kontrol yapılmamaktadır.
Yüzme havuzu suyu içme suyu niteliğinde olmalıdır. Bunu sağlayabilmek için; havuzlar tasarımından, yapımına isletmesine kadar tüm asamalarında ulusal ve uluslar arası standartlara, yönergelere zorunlu olarak uyumlu olması gereklidir. Đnsan sağlığı için önemi tartısılmayacak yüzme havuzlarının standartlara uygun yapılmaması ve denetlenmemesi bu sektörde bulunan imalatçı, ithalatçı, yapımcı ve denetleme görevini yapmayan bakanlıkları, belediyeleri yakından ilgilendirmekte ve sorumluluk altında bırakmaktadır.
Mevcut yüzme havuzlarını hijyen ve teknik kosullara uygun isletebilmek için, pratik olarak alınması gereken önlemleri ve yapılacakları söyle sıralayabiliriz.
1- 1- Makine dairesinin doğal veya cebri olarak havalandırılmasını sağlamak gerekir.
2- 2- Makine dairesinde doğal gider yoksa 50x50x50 cm. boyutlarında bir rögar yaparak drenaj pompası ile biriken suları uzaklastırmak gerekir.
3- 3- Makine dairesi tabanı ve yan duvarları seramik veya yüzeyi düzgün bir malzeme ile kaplanması gerekir.
4- 4- Denge tankının taban ve yüzeylerinin seramik veya yüzeyi düzgün bir malzeme ile kaplanması gerekir.
5- 5- Topraklama tesisatı yoksa, mutlaka yaptırmak gerekiyor. [E.M.Odasından bilgi alabilirsiniz]
6- 6- Kırılgan bir yapıya sahip ve kırılmıs, tasma ızgaralarını ultraviyole ısınlara dayanıklı, ızgara aralığı 0.8 mm. Olan ızgaralarla değistirmek doğru olur.
7- 7- Havuzda kullanılacak kimyasalları alırken, satıcı firmadan bu ilaçların sağlığa uygun olduğunu belirten belgeleri, sertifikaları isteyin. Özellikle kimyasallar konusunda dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü pazarda ki sorumsuz satıcılar denetlenmeyen, sağlığa uygunluğu belgelenmemis ve standartlarda tanımlanmayan kimyasalları pazarlamaktadır.
HAVUZ GENEL KULLANIMA AÇIKSA (site, okul havuzları, aqua parklar v.b.) Yukarıdaki sıralamaya ek olarak;
1- 1- Havuza giris kontrollü olmalı. Havuzun büyüklüğüne bağlı olarak en az iki yerden dezenfekte edilmis ayak yıkama havuzundan geçilerek havuz platformuna girilmelidir.
2- 2- Günlük faydalanacak insan sayısına bağlı olarak dus tesisatı, bay, bayan tuvaleti mutlaka bulunmalı.
3- 3- Uzun saçlı erkekler ve bayanlar bone takmadan havuza girmemeli.
4- 4- Havuza girmeden önce, güneslendikten sonra dus almadan havuza girmesi konusunda yüzücüler uyarılmalı.
5- 5- Genel kullanıma açık havuzlarda, dezenfeksiyon, dozlama tesisi ile yapılmalı ve otomatik kontrol mutlaka olmalıdır.
6- 6- Flokulasyon (Çöktürücü) malzemesi, dozaj pompası aracılığı ile sisteme filtrelerden önce sistem çalıstığı sürece verilmelidir.
7- 7- Dezenfeksiyonun etkili olabilmesi için pH değerinin 7.2-7.6 değerleri arasında tutulması gereklidir.
8- 8- Haftada bir gün havuz bakıma alınmalı, ziyaretçilerin havuza girisi engenlenmelidir.
YÜZME HAVUZLARINDA (Günlük, Haftalık, Aylık, Yıllık) BAKIM Özel yüzme havuzlarında; havuzun günlük, haftalık bakımını havuz sahibi veya bakım konusunda eğitilmis bir kisi yapabilir. Ancak havuz yapımcı firmanın kullanım talimatına uymak gerekir. Aylık ve yıllık bakım konusunda bakımcı bir firma ile sözlesme yapılması tavsiye edilir.
Genel kullanıma açık havuzlarda, havuzun büyüklüğüne ve kullanan insan sayısına bağlı olarak en az iki tane havuz teknisyeni istihdam etmek gerekir. Yıllık bakım havuz teknisyenlerine veya bakımcı firmaya yaptırılabilir. Her kosulda havuz yapımcısı firmanın kullanım talimatlarına uyulması gerekir.
• Hijyen açıdan sorunsuz yüzme havuzu suyunun ve bunun sürekliliğinin sağlanması için, filtrasyon ve dezenfeksiyon tesisinin sürekli çalısması gerekir. (Bakım yapıldığı günler hariç)
• Filtrasyon ve dezenfeksiyon tesisi, yüzücü olmadığı zamanlar da (örneğin geceleri) hijyenik yardımcı parametrelerin sağlanması halinde (serbest klor, bağlı klor, ph değeri) kısmen düsük kapasitede çalıstırılabilir.
• Havuz dip temizliği haftada en az iki kez, havuz duvar temizliği en az iki haftada bir yapılmalıdır. Yüzücü yoğunluğu ve çevre kirliliğine bağlı olarak açık havuzlarda dip temizliği her gün yapılabilir.
• Ön filtreler en az haftada iki kez temizlenmelidir. Kıl tutucu basınçlı su ile temizlenmeli, ön filtre içinde biriken çöpler elle çıkarılmalıdır. Özellikle havuzu sezon basında devreye alırken ön filtre temizliği gözleme bağlı olarak günde birkaç kez yapılabilir.
• Tasma kanalları en az haftada bir kez temizlenmek zorundadır. Kanalların temizlenebilmesi için oluk ızgaraları kaldırılmalı, ızgaranın oturduğu yerler ve kanal basınçlı su ve fırça ile temizlenmelidir.
• Denge tankı en az yılda bir kez ve gerektiğinde bosaltılarak temizlenmelidir.
• Kum filtresi temizliği (ters yıkama) filtrasyon sırasında, filtreye giren su ham su olarak değerlendirilir. Ham su içinde bulunan ön filtreden geçen parçacıklar kum filtresine girdiğinde su süzülerek havuza gider, parçacıklarda kum üzerinde birikir. Biriken parçacıklar zamanla ham suyun fitrasyonunu engeller, aynı zamanda suda mikroorganizmaların çoğalmasına
NEDEN olarak suyun kalitesini bozar. Đste filtrede biriken bu parçacıkların temizlenme islemine ters yıkama denir. Ters yıkama zamanını filtre üzerindeki manometreden gözlemleyebiliriz. Ters yıkama filtre üzerinde bulunan çok yollu vananın Backwash konumuna, büyük tesislerde vanaların ters yıkama konumuna getirilmesi ile yapılır. Ters yıkama sırasında pompadan gelen su filtre altından üstüne doğru yönlendirilerek üstte biriken parçacıklar, ters yıkama hattından dısarı (yağmur hattı veya kanalizasyona) atılır. Ters yıkama süresi 1-3 dakika arasında olabilir. Pratik olarak, ters yıkama hattı üzerinde bulunan seffaf siseden de gözlemlenebilir.
• Çocuk havuzlarının hijyeni ve temizliğine daha çok önem verilmelidir. Çocuklar büyüklerin etkilenmediği miroorganizmalardan etkilenirler. Çocuklar yasları gereği havuzu kısa sürede kirletirler. Standartlara uygun bir tesiste çocuk havuzu filtrasyon dezenfeksiyon tesisleri büyük havuzlardan ayrı olmalıdır. Ancak ülkemizdeki uygulamalar da çocuk havuzları büyükler havuzu ile aynı sistem içinde yapılmaktadır. Eğer çocuk havuzu ayrı ise ayda bir kez bosaltılmalı, temizlenip dezenfekte edildikten sonra, temiz su ile doldurulur ve yeniden isletmeye alınmalıdır.
• Filtrasyon ve dezenfeksiyon tesisatında bulunan pompalar, filtreler, dozaj pompaları, esanjörler, dozlama ünitelerinin sezon sonunda ve havuzu devreye alırken periyodik bakımı mutlaka yapılmalıdır. Periyodik bakım yapımcı havuz firması tarafından yapılmalı veya talimatlarına uygun olarak konusunda uzman firma tarafından yapılmalıdır.
YÜZME HAVUZU SUYUNDA GÖRÜLEN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERĐ
SU BULANIK AMA RENKLENME YOK...

NEDEN1 : Asırı organik kirlerin suya girmesi sebebiyle (alısılmıstan daha fazla insan girmesi; rüzgar, fırtına ile çok miktarda madde tasınmıstır)
ÇÖZÜM : pH değerini kontrol edin, gerekiyorsa düzeltin (pH 7.2-7.6 arası). Sok klorlama yapın. Diğer bir yol standart dezenfeksiyon maddesini daha önce ekleyin; gerekiyorsa ters yıkama yapın ve sonra topaklayıcı kullanarak geri kalan pislikleri uzaklastırın. Mümkünse bundan sonraki asırı kirlenmeleri önleyin (örn. Havuz örtüsü kullanın)

NEDEN 2: Dezenfeksiyon maddesinin dozlanmasının çok geç, çok yetersiz yapılması (ölçüm veya dozaj hatası) hatta hiç yapılmamıs olması.
ÇÖZÜM: Önce ikinci bir dozlama yaparak bulanıklığı bertaraf etmeyi deneyin. Bu bir ise yaramazsa önce sok klorlama, sonra topaklama yapılmalıdır.

NEDEN 3: Asırı yüksek pH değeri yüzünden dezenfeksiyon maddesi etkisini göstermiyor.
ÇÖZÜM: pH değerini ölçün, 7.2-7.6 olcak gibi düzeltin. Suya taze doldurunca, su sertliği yüksek ise pH yükselme eğilimi içinde olacaktır. pH değerini en az bir kere kontrol etmelisiniz.
NEDEN 4: Kısa filtre çalıstırma süresi yada filtrenin içinin temizlenmemesi yüzünden konulan dezenfeksiyon maddesinin etkisini yeterince gösterememis olması. ÇÖZÜM: Filtreyi günde en az 6 saat çalıstırın. Haftada bir ters yıkama yapın, gerekiyorsa dezenfekte edin. Tüm bunlar da ise yaramıyorsa, filtre kumunu yenileyin (kumun üç yılda bir yenilenmesi gerekir)
NEDEN 5: Mikroskopik boyutta kir partikülleri, çevreden tasınan toz, is ve benzeri seyleri özellikle havuz lambaları yandığında görebilirsiniz. SU YESĐLĐMSĐ BULANIK
NEDEN: Yosun engelleyici madde eksikliği, suda daha fazla yosuna besi olan maddelerin bulunması (örn. Fosfat) uzun süre yeterli su dezenfeksiyonu yapılmaması yüzünden. ÇÖZÜM: Yoğunlasma önleyici madde ancak suda devamlı bulunursa bir ise yarar. pH değeri düzeltildikten sonra sok klorlama yapınız. Sonra yosun ilacını sok dozda kullanın. Sudaki fosfat, liner kaplama gibi PVC malzemelerde yumusatıcı olan kimyevi madde mükemmel yosun besinidirler. 7.2 ila 7.6 arasında pH değerini koruyup, düzenli dezenfeksiyon yapmaya dikkat edin SU YESĐL AMA BERRAK
NEDEN 1: Doldurulan suda demir izleri... muhtemelen kuyu suyunuzda demir var (bu renk değisimi çoğu kez havuz hemen doldurulduktan sonra görülür) ÇÖZÜM: pH değeri düzeltilin. Filtrasyona devam edin.Sok klorlama ve topaklama yapın. Havuz doldurmak için su seçimi yapın.(Havuz doldurma suyu TS 266’ya uygun olmalıdır.)
NEDEN 2: Doldurulan suda bakır izleri... tesisattaki bakır parçaların asınması (örn. Pompanın fanındaki asınma) bakır içeren yosun önleyiciler ÇÖZÜM: pH değerini düzeltilin. Filtrasyona devam edin. Sok klorlama ve topaklama yapın. Havuz doldurmak için su seçimi yapın. .(Havuz doldurma suyu TS 266’ya uygun olmalıdır.)
NEDEN 3: Yabancı ürünlerle olumsuz etkilesim. ÇÖZÜM: Suyu bosaltın, yeniden doldurun. SU SÜTÜMSÜ BULANIK, BEYAZIMSI
NEDEN 1: Sertlik olusturucular (Kalsiyum – kireç) ph değerinin yüksek olması yüzünden çökelmis. ÇÖZÜM: pH değerini ayarlayın ve kireci topaklama maddesi kullanarak filtre ile temizleyin. Gelecekte havuzu doldururken sertlik stabilizatörü suya ekleyin.
NEDEN 2: Topaklayıcı baslangıçta yanlıs pH değeri yüzünden (6.6 altında yada 7.8 üzerinde) flock olusturmamıs aksine flock olusturma isini pH düzeltildikten sonra yapmıs, tabii bu flocklar (topak taneleri) simdi havuzun içindeler. ÇÖZÜM: pH değerini doğru ayarlayın ve sürekli filtrasyon yaptırarak flokları yavas yavas yok edin. Diğer yol; suyun hareketini durdurun, flokların tamamının havuz dibine inmesini bekleyin sonra dikkatle zemin süpürgesi ile emerek alın. SU KAHVERENGĐMSĐ YADA SĐYAH KAHVERENGĐ BULANIK
NEDEN: Doldurma suyunda demir izleri var. ÇÖZÜM: Yukarıdaki islemlerin aynısı (sok klorlama)
Telefon: 0532 0 665 668
Fax: 0536 895 52 46
7/24 Saat: 05:00 am – 24:00 pm
7/24 Saat Hizmet
Hemen Randevu Al
Bir Sorunmu Var?

Messajın Başarılı Bir Şekilde Gönderildi!

Sanırım Bazı şeyler ters gitti lütfen sayfayı yenileyin!!!.

Etiketler