Kesimhane Temizlik Şirketi

Kesimhane Temizlik Firması

Kesimhane / Mezbahane Temizliği
1.1. Kaliteli et ve et ürünleri üretmek için en temel ön şart et işleyen kuruluşlarda tesis edilmiş sanitasyon kurallarına aynen ve titizlikle uymaktır.
1.2. Mevcut Düzenlemeler, gıdaların, yemlerin ve teknik ürünlerin yüksek kaliteli olmasını sağlamak, ve bulaşıcı hastalıklar ile gıda zehirlenmelerini engellemek amacıyla, et işleyen tesislerin kullanımı ve bakımları ile ilgili hijyenik, veterinerlik ve sanitasyon gerekliliklerine hükmedecektir.
1.3. Yeni projelendirecek tesisler ile halen işlemekte olan mevcut tesislerin yeniden yapılandırılmasında et işlem kuruluş lar mm tasarımları sanitasyon ve veterinerlik gerekliliklerince yönetilecektir.
1.4. Bu endüstiri kuruluşlarının alanlarını, üretim tesislerini, teçhizatım, envanterini ve paketleme altyapılarının sanitasyonu, et ve kanatlı hayvan işleyen kurumların temizliği ve tedbiri dezenfektasyonu ile ilgili ve yürürlükte olan Talimatlar'a uygun yapılacaktır.
1.5. Et işleyen bir kuruluştaki mezbahalık hayvanlarda herhangi bir bulaşıcı hastalık tespiti
2. Tesis Alanı
2.1.Çevresi çitleıımiş ve çit yüksekliği CH-441-72 talimatnamesine göre olan tesis kuruluş alanı üç ana bölgeye ayırılmıştır:
1) İş ve idari alan, destek amaçlı binalar, yakıt malzemeleri, inşaat ve diğer malzemeler depo yapıları;
2) Karantina birimli(alan), tecrit alanlı, ve hastalıklı hayvan mezbahalı hayvan teslim alım ağılı;
3) Ana üretim binalarının bulunduğu imalat alanı.
2.2.Kuruluş alanına giren ve çıkan araçların bölgelere giriş çıkış kapılarında araç tekerleklerinin dezenfekte edilebilmesi için özel havuzlar(dezenfektasyon mevzileri) olacak ve bunlar kuruluş başhekiminin talimatlarına uygun ve epizotik durumlara bağlı olarak dezeııfektasyon sıvısı ile doldurulacaklardır. Araçlar için özel dezenfekte amaçlı araç yıkama duraklan olan tesislerde bu duraklara dezenfektasyon mevzi havuzları kurmak mecburiyeti yoktur ancak sözü geçen tedbir havuzları devlet veterinerlik gözetim makamları yerel kurumlarının tavsiyelerine göre diğer yerlere yerleştirilebilirler.
2.3.Yollar, yükleme ve boşaltını alanları, geçitler, demiryolu ve otomobil alanları, sanitasyon alanları, ve hayvan sürümünün yapıldığı koridorlar düz, su geçirmez, asfalt-beton kaplamalı, yıkama ve dezeııfektasyon amacı ile kolay erişilebilir olacaktır.
2.4.Kuruluşların alaıı üzerindeki binaları, yapıları ve tesisleri aşağıdakilerin alan içindeki ulaştırma yollan ile kesişmeme olanağını sağlayacak biçimde olacaktır:
a) ham maddeler ve hazır ürünler;
b) veteriner muayenesi sonrasında teslimat ağılına sürülecek sağlıklı sığırın hasta veya hasta olduğu düşünülen sığır yolları, karantina, tecrit bölgesi veya hasta hayvan mezbahası yolları ile;
c) gıda ürünlerinin sığır, sığır dışkısı ve üretim atıkları yolları ile.
2.5. Alanın düzleme planlaması atmosferik su, kar-buz erime suyu, kirlenen bölgelerin yıkama ve dezenfektasyon atık lağım suyunun tahliyesini sağlayacak biçimde yapılacaktır. Sığır sürü ağıl, sanitasyon bölge, ve yakıt alan lağım suyu, kuruluşun diğer alanlarına tecavüz etmeyecektir.
.6. Kuruluşun ana işlem alanları dışında kalan serbest alalılar ağaçlandırılacak, dayanıklı yeşil bitki çalılıkları ve çayırla/çimle kaplaııacaktır. Hayvanların, ürünlerin ve teçhizatın

Telefon: 0532 0 665 668
Fax: 0536 895 52 46
7/24 Saat: 05:00 am – 24:00 pm
7/24 Saat Hizmet
Hemen Randevu Al
Bir Sorunmu Var?

Messajın Başarılı Bir Şekilde Gönderildi!

Sanırım Bazı şeyler ters gitti lütfen sayfayı yenileyin!!!.

Etiketler